Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Mũi khoan từ và chế độ khoan phù hợp

Mũi khoan từ và chế độ khoan phù hợp

Sử dụng đúng mũi khoan từ cho vật liệu cần khoan và chọn chế độ khoan phù hợp là yếu tố quan trọng để đảm bảo tuổi thọ máy khoan và mũi khoan.

Mũi khoan từ Unika
Máy Khoan Từ: Mũi khoan từ và chế độ khoan phù hợp: Mũi khoan từ và chế độ khoan phù hợp Trong phần này bạn sẽ tìm thấy thông tin chung về mũi khoan từ và chế độ khoan , bao gồm tốc độ..
Tham khảo máy khoan từ.

1 nhận xét:

 
Facebook Chat